Jak rozliczyć ryczałt?

Article sections

    Umowę trzeba jednorazowo zgłosić do urzędu skarbowego, wypełnia się “Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego”, wybieramy oczywiście ryczałt 8,5%. Przelew wykonuje się na konto urzędu skarbowego, wybierając typ formularza PPE. Przelewy są do 20 dnia kolejnego miesiąca, kwota którą należy przelać wynosi 8,5% od wypłat zatytułowanych “Opłata za wynajem pojazdu”.

    w Podatki