Kodeks postępowania

Nasza misja jest prosta i jasna – dążymy do osiągnięcia doskonałości w zakresie obsługi kierowców Ubera.

Dbamy również głęboko o nasze wartości: odwagę, wyobraźnię, przyzwoitość i odpowiedzialność. Nasza misja i wartości pomagają określić, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z przedsiębiorstwami, klientami oraz partnerami. Prosimy o zapoznanie się z naszym Kodeksem Postępowania, który określa, w jaki sposób działamy, tj. odpowiedzialnie, zgodnie z naszą misją i wartościami etycznymi. Każdy, kto zgłosi problem, powinien i może to zrobić bez obawy przed odwetem lub konsekwencjami. Możesz zabrać głos, gdy podejrzewasz naruszenie prawa lub przepisów. Możesz to zrobić pisząc e-mail na kontakt@ar-grop.pl. Przestrzegając Kodeksu Postępowania, demonstrujemy nasze zaangażowanie w bycie godnym zaufania partnerem, co ostatecznie pomaga nam w realizacji naszych celów.

Ludzie, z którymi pracujemy

Pracownicy

 • AR Group Sp. z o.o. stara się rekrutować ludzi, którzy podzielają i modelują swoje wartości i przyczynią się do jego sukcesu.
 • Zależy nam na promowaniu i utrzymywaniu kultury równości i różnorodności.
 • Szanujemy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które każdy z nas wnosi do swojej pracy.
 • Staramy się stworzyć środowisko pracy, które ludzie uważają za stymulujące i przyjemne.
 • Traktujemy naszych kolegów z godnością i szacunkiem oraz promujemy bezpieczne środowisko wolne od dyskryminacji, prześladowania i wiktymizacji.
 • Staramy się zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsca pracy.
 • Szanujemy prywatność naszych współpracowników i prawo do życia poza pracą.
 • Pracownicy AR Group Sp. z o.o. mogą oczekiwać uczciwego wynagrodzenia za wykonywanie swojej pracy.

Partnerzy

 • Cenimy nasze relacje z przedsiębiorstwami i innymi partnerami oraz staramy się tworzyć uczciwe, otwarte i niezawodne metody współpracy.

Sposób, w jaki działamy

Praktyki etyczne

 • Dbamy o najwyższe standardy uczciwości i przestrzegamy przepisów i regulacji obowiązujących w Polsce i na całym świecie.
 • Zapewniamy, że wszelkie podarunki lub gościnność, które otrzymujemy, są zawsze dla celów biznesowych i są uzasadnione i właściwe.
 • Nie przekazujemy darowizn na cele polityczne.
 • Nie angażujemy się w praktyki zmowy, takie jak ustalanie cen z konkurentami lub licytowanie ofert.
 • Nie angażujemy się w praktyki przymusu, takie jak szantaż.
 • Traktujemy AR Group Sp. z o.o. z szacunkiem i upewniamy się, że nie jest ono wykorzystywane do celów osobistych, z wyjątkiem szczególnych, dozwolonych okoliczności.

Klienci

 • Cenimy zaufanie naszych klientów i zawsze staramy się komunikować z nimi uczciwie, otwarcie i niezawodnie.
 • Kiedy klienci kontaktują się z nami, odpowiadamy profesjonalnie, grzecznie i w odpowiednich terminach.

Poufność

 • Przestrzegamy zobowiązań dotyczących poufności.
 • Plany i informacje dotyczące AR Group Sp. z o.o. traktujemy jako poufne i nie ujawniamy ich osobom spoza naszej organizacji, chyba że jest to konieczne i jesteśmy do tego upoważnieni. Nigdy nie ujawniamy informacji dla prywatnej korzyści naszej lub innych.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby nasze komputery, laptopy, inne urządzenia mobilne i hasła chroniły poufne informacje przed kradzieżą lub zagubieniem.

Własność intelektualna

 • Chronimy własność intelektualną (znaki towarowe, prawa do wzorów, prawa autorskie, informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe) we wszystkich przypadkach.
 • Szanujemy prawa własności intelektualnej na całym świecie, w tym praw własności intelektualnej naszych dostawców, przedsiębiorstw, autorów, partnerów i każdej organizacji lub osoby, z którymi prowadzimy interesy.